In 1926 startten de Broeders van de Christelijke Scholen in de Gentse Oude Houtlei een school waar jongeren zich konden bekwamen in het drukkersvak. In de loop van de tijd werd het studieaanbod drastisch uitgebreid, werd de jongensschool een gemengde school, verhuisde de school naar Mariakerke, fuseerde ze, veranderde van naam en ontstonden er twee vestigingen: VISO Gent en VISO Mariakerke. Naar de geest van de tijd kwamen er hoe langer hoe meer leken-leerkrachten in de plaats van broeders.
In 2000 gingen VISO van start met onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN).