Een school is een team. Een team dat elkaar ondersteunt en aanvult. Leerkrachten, opvoeders, ondersteunend personeel, directieleden, allemaal staan zij klaar voor onze leerlingen. Via de oudervereniging en leerlingenraad krijgt ons team belangrijke input van twee groepen die essentieel zijn voor ons onderwijsproject.

Vestiging Mariakerke

Directie

 • Anne-Line Balduck:  directeur
 • Kris Smekens:  adjunct-directeur
 • Peter Vancolen:  technisch adviseur coördinator

Technische adviseurs

 • Geert Spitaels:  eerste graad, grafische communicatie en media
 • Luc Gevaert:  fotografie, stage, plaatsingsdienst
 • Marc Gaijet:  grafische communicatie en media (drukkerij), logistiek

Coördinatoren

 • Hugo Van der Meulen: eerste graad en tweede graad tso
 • Ine Nachtergaele: tweede graad bso en derde graad tso
 • Kurt Lootens:  tweede graad bso en derde graad bso

Preventieadviseur

 • Kris Geerts

ICT-team

 • Guy Van Durme
 • Seger Gekiere

Leerlingensecretariaat

 • Charlotte Waegenaar: vierde en vijfde jaren

 • Jan Gernaey:zesde en specialisatiejaren

 • Goedele Van Bemmel:tweede en derde jaren

 • Sarah Persoon: eerste jaren en OKAN

 • Carine De Kezel

Secretariaat

 • Laurent Maes: hoofd boekhouding
 • Fidaye Hocalar:  boekhouding
 • Daisy Smekens:  secretaresse, personeelsadministratie
 • Hilde Tuerlinckx:  secretaresse, onthaal
 • Natalie Le Clercq:  leerlingenadministratie
 • Patricia Ploegaert:  personeelsadministratie
 • Tom Versporten:  leerlingenfacturatie.

Oudervereniging

 •  

Vestiging Gent

Directie

 • Anne-Line Balduck:  directeur

 • Mike Van Assche:  vestigingsverantwoordelijke

 • Sabine De Roose:  pedagogisch coördinator

 • Nele Depoortere:  coördinator OKAN

Leerlingensecretariaat

 • Marianne Neckebroeck
 • Moniek Vanderstraeten: leerlingenbegeleiding

Secretariaat

 • Nancy Mestiaen: Secretariaat en onthaal