Een school is een team. Een team dat elkaar ondersteunt en aanvult. Leerkrachten, opvoeders, ondersteunend personeel, directieleden, allemaal staan zij klaar voor onze leerlingen. Via de oudervereniging en leerlingenraad krijgt ons team belangrijke input van twee groepen die essentieel zijn voor ons onderwijsproject.

Vestiging Mariakerke

Directie

 • Mia Vanneste:  directeur
 • Kris Smekens:  adjunct-directeur
 • Ann Ryckewaert:  technisch adviseur coördinator

Technische adviseurs

 • Geert Spitaels:  eerste graad, grafische communicatie en media
 • Luc Gevaert:  fotografie, stage, plaatsingsdienst
 • Marc Gaijet:  grafische communicatie en media (drukkerij), logistiek

Coördinatoren

 • Hugo Van der Meulen: eerste graad en tweede graad tso
 • Ine Nachtergaele: tweede graad bso en derde graad tso
 • Kurt Lootens:  tweede graad bso en derde graad bso
 • Sarah De Hert pedagogisch coördinator

Preventieadviseur

 • Kris Geerts

ICT-team

 • Guy Van Durme
 • Seger Gekiere

Leerlingensecretariaat

 • Charlotte Waegenaar: vierde en vijfde jaren
 • Kjell De Cock: zesde en specialisatiejaren
 • Goedele Van Bemmel:tweede en derde jaren
 • Delphine Maes
 • Carine De Kezel
 • Najwa Bensaoud

Secretariaat

 • Laurent Maes: hoofd boekhouding
 • Fidaye Hocalar:  boekhouding
 • Neerinckx, Astrid, directiesecretaresse
 • Hilde Tuerlinckx:  secretaresse, onthaal
 • Natalie Le Clercq:  leerlingenadministratie
 • Daisy Smekens:  personeelsadministratie
 • Tom Versporten:  leerlingenfacturatie.

Oudervereniging

 •  

Vestiging Gent

Directie

 • Mia Vanneste:  directeur
 • Mike Van Assche:  vestigingsverantwoordelijke
 • Sabine De Roose:  pedagogisch coördinator
 • Nele Depoortere:  coördinator OKAN

Leerlingensecretariaat

 • Marianne Neckebroeck
 • Joke Robberecht: leerlingenbegeleiding

Secretariaat

 • Nancy Mestiaen: Secretariaat en onthaal