Een school is een team. Een team dat elkaar ondersteunt en aanvult. Leerkrachten, opvoeders, ondersteunend personeel, directieleden, allemaal staan zij klaar voor onze leerlingen. Via de oudervereniging en leerlingenraad krijgt ons team belangrijke input van twee groepen die essentieel zijn voor ons onderwijsproject.

Vestiging Mariakerke

Directie

 • Annick Thienpont:  directeur
 • Kris Smekens:  adjunct-directeur
 • Stefaan Fieuws:  technisch adviseur coördinator

Technische adviseurs

 • Guy Van Durme:  eerste graad, grafische communicatie en media
 • Luc Gevaert:  fotografie, stage, plaatsingsdienst
 • Marc Gaijet:  grafische communicatie en media (drukkerij), logistiek

Coördinatoren

 • Stijn Michels: eerste graad
 • Isabelle Dejaeger:t weede graad tso
 • Ine Nachtergaele: tweede graad bso en derde graad tso
 • Kurt Lootens:  tweede graad bso en derde graad bso
 • Sarah De Hert pedagogisch coördinator

Preventieadviseur

 • Anne-Line Balduck

ICT-team

 • Fabio Kil
 • Seger Gekiere

Leerlingensecretariaat

 • Fauve Verolleman: vierde en vijfde jaren
 • Kjell De Cock: zesde en specialisatiejaren
 • Anick De Keyster:tweede en derde jaren
 • Nicky Coppieters
 • Carine De Kezel
 • Najwa Bensaoud

Secretariaat

 • Laurent Maes: hoofd boekhouding
 • Fidaye Hocalar:  boekhouding
 • Neerinckx, Astrid, directiesecretaresse
 • Hilde Tuerlinckx:  secretaresse, onthaal
 • Natalie Le Clercq:  leerlingenadministratie
 • Daisy Smekens:  personeelsadministratie
 • Tom Versporten:  leerlingenfacturatie.

Oudervereniging

Vestiging Gent

Directie

 • Annick Thienpont:  directeur
 • Mike Van Assche:  vestigingsverantwoordelijke
 • Sabine De Roose:  pedagogisch coördinator
 • Nele Depoortere:  coördinator OKAN

Leerlingensecretariaat

 • Marianne Neckebroeck
 • Joke Robberecht: leerlingenbegeleiding

Secretariaat

 • Nancy Mestiaen: Secretariaat en onthaal