Zorgbeleid

Elke jongere krijgt bij ons de nodige zorg en aandacht. De basis van het zorgbeleid is samenwerking, openheid en communicatie, met oog voor wat mogelijk is voor iedere individuele leerling om kwalitatief onderwijs te genieten. Het hele schoolteam engageert zich voor een brede basiszorg en drempelverlagende zorgmaatregelen waar het nodig is. Onze leerlingenbegeleiders staan steeds klaar om met leerling, ouder(s) en eventuele andere zorgdragers (GON, CLB, medisch team, etc.) een verhoogde zorg uit te werken. Samen bekijken we alle mogelijkheden en indien nodig en haalbaar stellen we individuele begeleidingsplannen op, die gebruikt worden bij de dagelijkse lessen, toetsen en taken.

 

Leerlingenbegeleiding

Heb je als leerling vragen en problemen rond studies, keuzes, vriendschappen, bezorgdheden, emotionele zaken, … ? Je kan altijd terecht bij een leerlingenbegeleider. Zij werken als brugfiguren tussen leerlingen en ouders, leerkrachten, directie, CLB,… . Samen met jou zoeken ze hoe je het best geholpen kan worden. Je kan hen op gelijk welk moment aanspreken of een afspraak maken via het secretariaat of via hun visocloudadres.
Als er rechtstreeks contact met het CLB nodig is dan kan dit via 09 277 84 00.