Dompel jezelf onder in de wereld van wetenschappen en techniek! Je verwerft wetenschappelijke kennis op een experimentele manier: ‘proeven doen’ dus! Bij elke proef hoort een stevige theoretische ondersteuning.
Wetenschappen en het werken met een computer schrikken je dus niet af. De technieken die bij wetenschappelijk onderzoek nodig zijn, worden ingeoefend: ordening, dissectie, labo, microscopie, formules, symbolen, tabellen, grafieken, verslagen maken, correct meten, …
Het planten- en dierenrijk, elektriciteit, mengsels, bodem, lucht en water, het zijn allemaal onderwerpen die aan bod kunnen komen. Na het tweede jaar kan je naar elke richting doorstromen in de tweede graad, dus ook wetenschappelijke richtingen van aso en tso.