In deze basisoptie ondersteunen we de leerlingen in hun zoektocht naar wie ze zijn en willen zijn, vertrekkend uit een totaalvisie op de mens en zijn handelen. We steunen op de theorieën van mens- en natuurwetenschappen.  Concreet wil dit zeggen dat we de leerlingen leren om een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen. Ze krijgen handvaten om het sociaal gedrag van mensen en bepaalde maatschappelijke fenomenen te begrijpen. De leerlingen leren om sociale en communicatieve vaardigheden toe te passen in verschillende situaties. In VISO werken we in de volgende interessegebieden: maatschappij en welzijn in de brede zin, lichaamszorg, lifestyle en gezonde voeding. 

Na het tweede jaar kan je met een A-attest starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de tweede graad. 

De meeste leerlingen studeren na deze basisoptie verder in de tweede en derde graad in de doorstroom (aso) of dubbele finaliteit (tso). De logische vervolgopleiding te VISO in de tweede graad is Humane wetenschappen (aso, onder voorbehoud) en Creatie en mode (tso).