Je verwerft  wetenschappelijke kennis op een proefondervindelijke manier: ‘proeven doen’ dus! Bij elke proef hoort een stevige theoretische ondersteuning. Wetenschappen, wiskunde en het werken met een computer schrikken je dus niet af. 

De vaardigheden die bij wetenschappelijk onderzoek nodig zijn, worden ingeoefend: ordening, dissectie, labo, microscopie, formules, symbolen, tabellen, grafieken, verslagen maken, … 

Je leert over het planten- en dierenrijk, biotoopstudie, mengsels, bodemonderzoek, lucht en water, het zijn allemaal onderwerpen die aan bod kunnen komen. Bij deze onderzoeken is correct meten belangrijk. 

Na het tweede jaar kan je met een A-attest starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de tweede graad. 

De meeste leerlingen studeren na deze basisoptie verder in de tweede en derde graad in de doorstroom (aso) of dubbele finaliteit (tso). De logische vervolgopleiding te VISO in de tweede graad is Technologische wetenschappen.  

Iets voor jou? Welkom in het tweede jaar basisoptie Stem-wetenschappen!