Interesse in een professionele opleiding als fotograaf waarna je onmiddellijk kan beginnen als zelfstandige of als loontrekkende of verder kan studeren als professionele bachelor?
In de derde graad ligt het accent vooral op de digitale fotografie. Verschillende fotografische genres zoals industriële fotografie, architectuur- en landschapsfotografie, reportage, studiowerk, reclamefotografie, portretfotografie, eigen artistiek werk, … worden uitgediept. De opleiding is gericht op het verwerven van een creatieve ingesteldheid, het ontwikkelen van het waarnemingsvermogen en een (eigen)zinnig leren kijken naar de wereld. Dit gaat hand in hand met het verwerven van grondig technisch-technologisch inzicht, het leren omgaan met apparatuur, het werken met professionele software en leren omgaan met variabelen zoals licht(gevoeligheid), tijd, cameratypes, …
We streven ernaar om de jongere via deze derde graad een evenwichtige artistieke, creatieve, technische en algemene vorming te geven waarna de leerling kan doorstromen naar het hoger onderwijs als professionele bachelor in de audiovisuele kunsten of naar andere richtingen zoals de lerarenopleiding, de sociale sector, etc. Een minderheid van de leerlingen studeert niet verder na de derde graad om in loondienst of als zelfstandige toe te treden tot de arbeidsmarkt.