Werk je graag aan de computer, heb je interesse in het maken van gedrukte producten en wil je later gespecialiseerd drukvoorbereider worden?
De opleiding is gericht op het leren bewerken van teksten, beelden en illustraties en deze verder te verwerken tot een esthetisch en communicatief verantwoord geheel dat op papier of op andere dragers moet gedrukt worden. Je werkt veel aan de computer met professionele software. Netheid en zorgzaamheid voor product en apparatuur zijn belangrijke attitudes.
De invalshoek van deze opleiding is uitvoerend en praktisch, je lessenpakket bestaat uit 4 lesuren algemene vakken en 23 lesuren practicum en technische vakken.