Interesse in een professionele opleiding als fotograaf waarna je onmiddellijk kan beginnen als zelfstandige of als loontrekkende, of verder kan studeren als professionele bachelor?
In deze opleiding ligt het accent op de digitale fotografie. Verschillende fotografische genres zoals industriële fotografie, architectuur- en landschapsfotografie, reportage, studiowerk, reclamefotografie, portretfotografie, eigen artistiek werk, … worden uitgediept. De opleiding is gericht op het verwerven van een creatieve ingesteldheid, het ontwikkelen van het waarnemingsvermogen en het (eigen)zinnig leren kijken naar de wereld. Dit gaat hand in hand met het verwerven van grondig technisch-technologische inzicht, het leren omgaan met apparatuur, het werken met professionele software en leren omgaan met variabelen zoals licht(gevoeligheid), tijd, cameratypes, …
Je lessenpakket bestaat uit 20 lesuren per week waarvan 4 lesuren algemene vakken en 16 lesuren practicum, kunst- en technische vakken. Wie het attest bedrijfsbeheer reeds in zijn bezit heeft hoeft deze lessen (2 lesuren per week) niet te volgen.