Voor meer foto’s klik hier.

Op 16 mei zijn de leerlingen van 6 Multimedia, 6 Grafische communicatie, 6 Printmedia en 6 Creatie en Mode voor het vak aardrijkskunde een aantal typisch Vlaamse landschappen gaan bekijken.

Van Merelbeke, over Huise en Oudenaarde via Maarkedal tot in het Muziekbos werd hen duidelijk gemaakt hoe deze landschappen zijn ontstaan en welke rol de mens hierin heeft gespeeld. De termen dries, kouter, meers, löss, alluviale vlakte …. hebben voor hen nu een betekenis gekregen. Het beheer van een landschap door natuurontwikkeling , het zuiveren van water via riet, het beheersen van onze waterafvloei door wachtbekkens en hoe we ons gedragen in het bos zijn voor hen nu wat concreter geworden. Respect voor de natuur staan op VISO hoog in de doelstellingen zoiets kan je maar bereiken door naar buiten te gaan.