INSCHRIJVEN/INFODAGEN

Schooljaar 2023 – 2024

Inschrijvingen tijdens kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie is de school open voor inlichtingen en inschrijvingen op:

• Woensdag 28 december 2022 van 13 uur tot 17 uur
• Donderdag 5 januari 2023 van 13 uur tot 17 uur

Telefonisch contact is mogelijk op
• Woensdag 28 december 2022 van 9 uur tot 12 uur
• Donderdag 5 januari 2023 van 9 uur tot 12 uur

VISO MARIAKERKE 
Industrieweg 230
9030 Mariakerke
Tel 09 216 36 36
mail: info@viso.be
VISO GENT 
Guinardstraat 23
9000 Gent
Tel 09 223 04 68
mail: infogent@viso.be

Tijdens de inschrijving/bezoek:

Wat breng je mee om in te schrijven op VISO:
• De elektronische identiteitskaart (eID) en/of ISI+kaart van de leerling.
• Afdruk rapport vorige school
• Bij aanvraag extra ondersteuning, attesten arts/logo/maatregelen die reeds genomen werden
• In geval van voorrang, bewijsstukken die het recht op voorrang aantonen
Tijdens de inschrijving vragen wij onder meer naar:
• het akkoord van beide ouders voor inschrijving op VISO
• kopie identiteitskaart (voor en achterzijde)
• kopie van het rapport vorige school, vorig schooljaar
• !! rijksregisternummer !! (anders kunnen wij NIET inschrijven)
• akkoordverklaring en ondertekening van het schoolreglement en opvoedingsproject
• de thuistalen