VISO Mariakerke

Interesse in een opleiding op VISO?
Inlichtingen en inschrijvingen kunnen tijdens de herfstvakantie:
Inschrijvingsnamiddag te VISO Mariakerke op donderdag 31 oktober 2019 van 13 uur tot 16.30 uur
Het secretariaat open van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2019-2020
Wijzigingen zijn mogelijk door beslissing overheid.

We beslisten voor de inschrijvingen van het eerste jaar, samen met alle andere secundaire scholen in Gent (en enkele van buiten Gent), om onder andere lange wachtrijen en kampeertoestanden te vermijden en de beschikbare plaatsen eerlijk te verdelen, te gaan werken met een digitaal aanmeldingssysteem.

Dit betekent dat uw kind tijdens de periode van 1 april 2019 (vanaf 12u) tot en met 26 april 2019 (12u) zich kan aanmelden via het CAR (meldjeaansecundair.gent.be) en de school van uw keuze kan aanduiden. Door aan te melden in deze periode maakt u meer kans dat uw kind uw voorkeursschool toegewezen krijgt.

Wij helpen u om aan te melden: Infodag voor eerste jaar op vrijdagavond 22 maart 2019 van 16.30 uur tot 20.30 uur.

Aanmelden vanaf 1 april 2019 (12u) tot en met 26 april 2019 (12u) via het CAR (meldjeaansecundair.gent.be). U krijgt dan een ticket toegewezen op 27 mei 2019 om dan in de periode van 29 mei 2019 tot en met 20 juni 2019 definitief in te schrijven in de school die u toegewezen krijgt.

Vanaf 5 mei 2019 starten de reguliere inschrijvingen. U kan uw kind dan nog inschrijven in de school indien er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn.

INSCHRIJVINGEN VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR 2019/2020
IN HET VRIJ INSTITUUT VOOR SECUNDAIR ONDERWIJS

Door een Vlaams decreet op het inschrijvingsrecht, zullen de inschrijvingen voor volgend schooljaar 2019-2020 in het secundair onderwijs als volgt verlopen. De maatregelen hebben alleen betrekking op de leerlingen die overstappen van het 6de leerjaar basisonderwijs naar het 1ste leerjaar secundair onderwijs, niet op leerlingen die ingeschreven worden voor het tweede leerjaar of hoger.

De regels gelden voor alle secundaire scholen.

In het gewoon onderwijs komter een meer uitgebreide voorrangsregeling. In VISO-Mariakerke zal de inschrijvingsperiode verlopen in 3 deelperiodes. Wie inschrijft in een vroegere periode heeft voorrang op wie inschrijft in een latere.

De algemene regel voor ouders is:
· schrijf in binnen de periode waarin dat voor uw kind kan.
· breng de nodige bewijsstukken mee die aantonen dat u evt. recht op voorrang heeft.

Wat betreft de tweede inschrijvingsperiode volgens de sociale kenmerken, hanteren we 2 contingenten: het contingent van de GOK-leerlingen 1A ligt vast op 46,5%, en dat van de niet-GOK-leerlingen op 53,5%.
Het contingent van de GOK-leerlingen 1B ligt vast op 90% en dat van niet GOK-leerlingen op 10%. De GOK (Gelijke Onderwijskansen)-indicatoren zijn:
· Uw gezin ontving vorig schooljaar minstens één schooltoelage (breng bewijs mee bij inschrijving).
· De ouders behoren tot de trekkende bevolking (binnenschippers, kermis- of circusexploitanten, woonwagenbewoners).
· De moeder is NIET in het bezit van ten minste een studiegetuigschrift van het 6de jaar (= 2de leerjaar van de 3de graad) beroepssecundair onderwijs.
· De leerling leeft tijdelijk of permanent buiten het eigen gezin (breng bewijs mee bij inschrijving).

IN EEN NOTENDOP:
Nodige documenten om in te schrijven:
De identiteitskaart en/of SIS-kaart van de leerling.
Indien je beroep doet op een voorrangsregel: bewijsstukken dat je voldoet aan de voorwaarden. (bv. een attest van de instelling waar je verblijft, bewijs van schooltoelage, …)