VISO Mariakerke

Interesse in een opleiding op VISO?

Infomomenten/opendeur/openschooldagen
Voor VISO vestiging Mariakerke Industrieweg 230

Omwille van de corona maatregelen, gaat het info-moment van
1 april niet door.  Wij vragen aan geïnteresseerde ouders om ons telefonisch op te bellen. Wij proberen in de komende 3 weken dan een persoonlijk moment in te plannen om een persoonlijke uitleg te geven over onze school.

Daarboven plannen wij, onder voorbehoud, op donderdag 16 april van 16-19u een nieuw infomoment in voor het eerste leerjaar.

Opendeurdag VISO Mariakerke met tentoonstelling
Zaterdag 25 april 2020 van 10.00 uur tot 18.00 uur

Modeshow door leerlingen onder de Stadshal Gent
Zaterdag 16 mei 2020 om 14.00 uur en 16.00 uur

Openschooldag/infodag VISO vestiging Mariakerke
Zaterdag 27 juni 2020 van 10.00 uur tot 13.00 uur

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021
Wijzigingen zijn mogelijk door beslissingen van de overheid.
Voor de inschrijvingen in het eerste jaar werken wij, net als de andere secundaire scholen in het Gentse, met een digitaal aanmeldingssysteem (CAR). Zo willen we kampeertoestanden vermijden en aan een eerlijk inschrijvingsbeleid meewerken.

Van 23 maart 2020 (vanaf 12u) tot en met 22 april 2020 (12u) kun je je kind aanmelden via het CAR (meldjeaansecundair.gent.be) voor onze school.
Op welke dag of uur je aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt. Als je niet aanmeldt, kun je je kind pas inschrijven vanaf 6 mei 2020 indien er nog vrije plaatsen zijn.
Duid zeker meerdere favoriete scholen aan. Er is geen limiet. Meerdere scholen aanduiden, vermindert de kans op een plaats van voorkeur niet. Als onze school je grootste voorkeur geniet, zet het dan op de eerste plaats. Je vindt onze school in het aanmeldingssysteem onder de naam: Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs (Mariakerke) .
Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent

Als je wil, helpen wij jou met de aanmelding, neem gerust contact op met de school en vraag naar Kris Smekens, adjunct-directeur van VISO. OPGELET: Is er reeds een broer of zus op VISO, dan moet je dit aanduiden bij de aanmelding, dan is er namelijk een voorrangsmaatregel.
Op maandag 4 mei krijg je in de late namiddag een mail met het resultaat van de aanmelding. Als je een plaats krijgt toegewezen in onze school, kan je je kind vanaf 6 mei 2020 effectief inschrijven in de school. Als je je kind niet ten laatste op 29 mei hebt ingeschreven, verlies je de toegewezen plaats.

Vanaf 6 mei 2020 starten de reguliere inschrijvingen voor het eerste jaar.
Je kan je kind dan nog inschrijven in de school indien er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn: mensen die via het aanmeldingssysteem bij VISO terechtkwamen hebben voorrang.

INSCHRIJVINGEN VOOR DE HOGERE JAREN (2de t.e.m.7de leerjaar) ZIJN MOGELIJK VANAF MAANDAG 20 APRIL 2020 (na de paasvakantie), op de opendeurdag of na telefonische afspraak.

PRAKTISCH.
Wat breng je mee om in te schrijven op VISO:

 • De elektronische identiteitskaart (eID) en/of ISI+kaart van de leerling.
 • Afdruk rapport vorige school
 • Bij aanvraag extra ondersteuning, attesten arts/logo/maatregelen die reeds genomen werden
 • In geval van voorrang, bewijsstukken die het recht op voorrang aantonen

Tijdens de inschrijving vragen wij onder meer naar:

 • het akkoord van beide ouders voor inschrijving op VISO
 • kopie identiteitskaart (voor en achterzijde)
 • kopie van het rapport vorige school, vorig schooljaar
 • !! rijksregisternummer !! (anders kunnen wij NIET inschrijven)
 • akkoordverklaring en ondertekening van het schoolreglement en opvoedingsproject
 • de thuistalen
 • een begeleidingsverslag (indien van toepassing) of het inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs (indien van toepassing)
 • het CLB-verslag voor verkrijgen van extra ondersteuning (indien van toepassing)
 • de contactgegevens ouders/voogd/leerling(mail, telefoonnummers, adres,…)
 • informatie indicatoren
  • ontvangen schooltoelage
  • leerling woont buiten het eigen gezinsverband
  • trekkende bevolking
  • opleiding moeder

Wij geven je uitleg over (zie ook schoolreglement):

 • dag- en weekverloop in VISO
 • specificiteit van de richtingen
 • opvoedingsproject van VISO
 • CLB waar de school mee samenwerkt
 • verwerking van persoonlijke gegevens
 • oudercontacten
 • werking communicatie, leerlingenplatform
 • schoolkosten van de richting
 • beleid wat betreft uitstappen
 • internaat

We geven graag antwoord op al je vragen. Het is een grote stap en die willen we zo gemakkelijk mogelijk maken.
Nog vragen of twijfels?

Welkom op één van de INFOMOMENTEN:

 • op vrijdagavond 13/03/’20 van 16.30 uur tot 19.30 uur.
 • op woensdagnamiddag 01/04/’20 van 13.30 uur tot 16.30 uur (specifiek voor eerstejaars).
 • op zaterdag 25/04/’20 grote opendeurdag van 10.00 uur tot 18.00 uur.
 • Op zaterdag 27/06/’20 openschooldag van 10.00 uur tot 13.00 uur.