INSCHRIJVEN/INFODAGEN

Schooljaar 2021 – 2022

Schooljaar 2022, – 2023
•  21 maart 2022, 12.00 uur – 22 april 2022, 12.00 uur: Aanmeldingsperiode eerste jaren.
• 19 april 2022: Start inschrijvingen leerlingen andere jaren.
•  4 mei 2022: Bekendmaking plaatsen ouders en scholen.
•  6 mei 2022- 31 mei 2022: Inschrijven aangemelde kinderen met toewijzing
•  6 mei 2022, 9.00 uur: Start vrije inschrijvingen.

VISO MARIAKERKE 
Industrieweg 230
9030 Mariakerke
Tel 09 216 36 36
mail: info@viso.be
VISO GENT 
Kuiperskaai 55F
9000 Gent
Tel 09 223 04 68
mail: infogent@viso.be

Tijdens de inschrijving/bezoek:

Wat breng je mee om in te schrijven op VISO:
• De elektronische identiteitskaart (eID) en/of ISI+kaart van de leerling.
• Afdruk rapport vorige school
• Bij aanvraag extra ondersteuning, attesten arts/logo/maatregelen die reeds genomen werden
• In geval van voorrang, bewijsstukken die het recht op voorrang aantonen
Tijdens de inschrijving vragen wij onder meer naar:
• het akkoord van beide ouders voor inschrijving op VISO
• kopie identiteitskaart (voor en achterzijde)
• kopie van het rapport vorige school, vorig schooljaar
• !! rijksregisternummer !! (anders kunnen wij NIET inschrijven)
• akkoordverklaring en ondertekening van het schoolreglement en opvoedingsproject
• de thuistalen