VISO Mariakerke

Interesse in een opleiding op VISO?

Infomomenten/opendeur/openschooldagen
Voor VISO vestiging Mariakerke Industrieweg 230:
Openschooldag/infodag VISO
Vrijdag 13 maart 2020 van 16.30 uur tot 19.30 uur

Infonamiddag eerste jaar nieuwe leerlingen VISO
Woensdag 1 april 2020 van 13.30 uur tot 16.30 uur

Opendeurdag VISO Mariakerke met tentoonstelling
Zaterdag 25 april 2020 van 10.00 uur tot 18.00 uur

Modeshow door leerlingen onder de Stadshal Gent
Zaterdag 16 mei 2020 om 14.00 uur en 16.00 uur

Openschooldag/infodag VISO vestiging Mariakerke
Zaterdag 27 juni 2020 van 10.00 uur tot 13.00 uur

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021
Wijzigingen zijn mogelijk door beslissing overheid.

We beslisten voor de inschrijvingen van het eerste jaar, samen met alle andere secundaire scholen in Gent (en enkele van buiten Gent), om onder andere lange wachtrijen en kampeertoestanden te vermijden en de beschikbare plaatsen eerlijk te verdelen, te gaan werken met een digitaal aanmeldingssysteem.

Dit betekent dat uw kind tijdens de periode van 23 maart 2020 (vanaf 12u) tot en met 22 april 2020 (12u) zich kan aanmelden via het CAR (meldjeaansecundair.gent.be) en de school van uw keuze kan aanduiden. Door aan te melden in deze periode maakt u meer kans dat uw kind uw voorkeursschool toegewezen krijgt.

Infoavond voor eerste jaar (en alle andere jaren) op vrijdagavond 13 maart 2020 van 16.30 uur tot 19.30 uur.

Aanmelden kan je vanaf 23 maart 2020 (12u) tot en met 22 april 2020 (12u) via het CAR (meldjeaansecundair.gent.be). Desgewenst helpen wij jou met de aanmelding, neem gerust contact op met de school en vraag naar Kris Smekens, adjunct directeur van VISO. OPGELET: Is er reeds een broer of zus op VISO, dan moet je dit aanduiden bij de aanmelding, dan is er namelijk een voorrangsmaatregel.

Op 4 mei 2020 krijg je (onder de vorm van een ticket) de bevestiging aan welke school je zoon/dochter toegewezen werd. In de periode van 6 mei 2020 tot 29 mei 2020 kan je definitief inschrijven in VISO en is je inschrijving definitief.

Vanaf 6 mei 2020 starten de reguliere inschrijvingen. U kan uw kind dan nog inschrijven in de school indien er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn.

Wat breng je mee om in te schrijven op VISO:

 • De elektronische identiteitskaart (eID) en/of isi+-kaart van het ziekenfonds van de leerling.
 • Afdruk rapport vorige school
 • Bij aanvraag extra ondersteuning, attesten arts/logo/maatregelen die reeds genomen werden
 • In geval van voorrang, bewijsstukken die het recht op voorrang aantonen

Tijdens de inschrijving vragen onder meer naar:

 • het akkoord van beide ouders voor inschrijving op VISO
 • kopij identiteitskaart (voor en achterzijde)
 • kopij van het rapport vorige school, vorig schooljaar
 • rijksregisternummer
 • akkoordverklaring en ondertekening van het schoolreglement en opvoedingsproject
 • de thuistalen
 • een begeleidingsverslag (indien van toepassing)
 • het CLB-verslag voor verkrijgen van extra ondersteuning (indien van toepassing)
 • het inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs (indien van toepassing)
 • de contactgegevens ouders/voogd (mail, telefoonnummers, adres, rekeningnummer, …)
 • de contactgegevens van de leerling
 • informatie indicatoren
  • ontvangen schooltoelage
  • leerling woont buiten het eigen gezinsverband
  • trekkende bevolking
  • opleiding moeder

Wij geven je uitleg over (zie ook schoolreglement):

 • dag- en weekverloop in VISO
 • specificiteit van de richtingen
 • opvoedingsproject van VISO
 • CLB waar de school mee samenwerkt
 • verwerking van persoonlijke gegevens
 • oudercontacten
 • werking communicatie, leerlingenplatform
 • schoolkosten van de richting