Milieu en recyclage zijn een hot item ook in de papierindustrie. Onze toekomstige werknemers in de grafische industrie moeten zich kunnen verdedigen als het gaat over ‘papierverkwisting’. Met de leerlingen van 6 grafische communicatie en printmedia werd een bezoek gebracht aan de papierfabriek van Stora- Enso te Langerbrugge. In dit bedrijf kunnen ze zien hoe de papierindustrie zichzelf heeft heruitgevonden door van de papierproductie een gesloten ecologisch systeem te maken. De grondstof is enkel ons oude gerecycleerde papier en de energie produceren ze zelf door de verbranding van hun eigen afval en de drie nieuwe windmolens. Een voorbeeldbedrijf ook op gebied van veiligheid aan de achterdeur van onze school waar we veel hebben bijgeleerd.