Om de twee jaar is er een Paris Photo evenement dat doorgaat in Grand Palais, Het Grand Palais is een immens grote glazen tentoonstellingshal die gebouwd is voor de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs. Dit gebouw staat vlakbij Place de la Concorde aan het begin van de Avenue des Champs-Élysées Ook de derde graad fotografie is iedere maal aanwezig op dit belangrijk foto-evenement. We beginnen steeds in de schaduw van de Eiffeltoren op Place Trocadéro en maken dan een flinke wandeling langs de Seine. Gewapend met ons fototoestel werken we ondertussen enkele fotoopdrachten af. In de tentoonstellingshal van Grand Palais staan meer dan 200 fotogalerijen van over de ganse wereld opgesteld met fotopresentaties van duizenden (bekende) fotografen. Sommige van die fotografen zijn er aanwezig en brengen er hun visies naar voor. Niettegenstaande het vroege uur van vertrek (5.45u) en het zeer late aankomstuur op school (24.00u) geeft deze intensief drukke fotodag ons inspiratie voor onze latere fototoekomst.