Op eigen initiatief heeft collega Eric Himschoot een sponsoringsactie opgezet voor de school. Hij heeft maar liefst
345 ontsmettende handgels en 42 handcrèmes verzameld door deze sponsoring. Deze worden ter beschikking gesteld voor het personeel. Wij zijn Eric heel dankbaar voor dit initiatief en danken allen die mee gesponsord hebben.