De sociale schakel+klas volgt op een jaar OKAN en vormt de brug naar een vervolgopleiding.
In OKAN leren nieuwkomers de basisvaardigheden Nederlands die verder ontwikkeld worden in de sociale schakel+klas. Daarnaast krijgen de leerlingen een brede waaier aan algemene en specifieke vakken om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op een vervolgopleiding en het behalen van een diploma secundair onderwijs.
Toelatingsvoorwaarden
– Je volgde reeds een jaar OKAN en behaalt niveau 1.2. voor Nederlands.
– Je bent minimum 16 jaar en maximum 18 jaar oud.
– Je hebt de ambitie om door te stromen naar de derde graad van het secundair
onderwijs, een diploma secundair onderwijs te behalen via het tweedekansonderwijs
of via een toelatingsproef te starten in HBO5 verpleegkunde.
Programma
– Nederlands: we hanteren de methoden van het volwassenenonderwijs met het doel
om op het einde van het schooljaar niveau 2.4. te bereiken.
– Algemene vakken: wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis,…
– Vakspecifieke vorming : natuur-, cultuur- en gedragswetenschappen.
– Talen: Frans of Engels, naargelang noden en voorkeur.