Ben je gebeten door technologie en door fysica? Vanuit je natuurlijke aanleg voor wiskunde wil je graag een brede algemene vorming krijgen, met nadruk op natuurwetenschap en technologie?
In de richting ‘Technologische wetenschappen’ onderzoek en verken je studiedomeinen zoals mechanica, themodynamica, fluïdomechanica, elektriciteit-elektronica, chemie en informaticawetenschappen. Je leert denken in functie van het concept en je gaat experimenteren in het modelleren en ‘engineeren’ van dat concept.
Bij mechanica kom je onder meer in contact met de wetten van Newton en mechanische eigenschappen van materialen. Dit is het startpunt voor diepere inzichten die aan bod zullen komen in de mechanica-gerelateerde vakken. Je zal vaardigheden uit het domein van ICT leren.
Binnen het gebied van elektronica zijn elektromagnetisme en elektrostatica maar enkele van de verschillende domeinen die we zullen verkennen. Ook zal je wiskundig verder uitgedaagd worden en krijg je een goede basis in de chemie. Verder krijg je een goed begrip van engineeringsmethodieken die je zal mogen aanwenden om systemen te ontwerpen, realiseren of aan te passen.
Later in de derde graad kan je de opgedane kennis van deze uitdagende opleiding verder uitdiepen in de doorstroomrichtingen ‘Technologische wetenschappen & engineering’, ‘Mechatronica’ en ‘Informatica- en communicatiewetenschappen’.
Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting met het oog op vervolgstudies na het secundair onderwijs. Naargelang je studiekeuze in de derde graad zal je een academische of professionele opleiding kunnen aanvangen.

Voor leerkrachten

School Mariakerke

Industrieweg 230
9030 Mariakerke
09 216 36 36
info@viso.be

School Gent

Kuiperskaai 55F
9000 Gent
09 223 04 68
infogent@viso.be

Internaat

Industrieweg 230
9030 Mariakerke
09 216 36 36
internaat@visocloud.org