Leerlingen van het 1e t.e.m. het 3e middelbaar gaan naar de zaalstudie tijdens de eerste studie. De oudere jaren kunnen naar de zaalstudie gaan of mogen  op hun kamer studeren. De opvoeder bekijkt zowel de schoolagenda en studieresultaten. Daarnaast voorzien we ook op regelmatige tijdstippen een extra opvoeder of leerkracht van de school die in kleine groepjes extra begeleiding geeft. Indien nodig is er contact met de klastitularis, leerlingenbegeleider, vakleerkracht en kan de opvoeder ook de klassenraad bijwonen.