Zevende jaar(Se-n-Se)

Een Se-n-Se opleiding bestaat uit 28 uren pv/tv/stages en 3 uur het vak “Taal en communicatie”. Volgens cijfers van de VDAB blijkt dat je kans op tewerkstelling het grootst is na het volgen van een Se-n-Se jaar.
De opleidingen werden in nauwe samenwerking met de grafische industrie vormgegeven. Zo verwerf je competenties die perfect aansluiten bij een aantal beroepen in deze sector.
Een Se-n-Se opleiding volgen zonder het diploma van secundair onderwijs in het studiegebied “Grafische communicatie en media” kan enkel na een positief advies van de toelatingsklassenraad.

Voor leerkrachten

School Mariakerke

Industrieweg 230
9030 Mariakerke
09 216 36 36
info@viso.be

School Gent

Guinardstraat 23
9000 Gent
09 223 04 68
infogent@viso.be

Internaat

Industrieweg 230
9030 Mariakerke
09 216 36 36
internaat@visocloud.org