Ben je nieuw in België? Ben je tussen 12 en 18 jaar? Wil je Nederlands leren? Dan is OKAN perfect voor jou! Je kan gedurende het hele schooljaar instappen bij OKAN en je kan ongeveer één schooljaar bij ons terecht.

Hoe werkt OKAN?
In de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) vangen wij leerlingen op die nog geen Nederlands kennen. In een veilig leerklimaat krijgt de nieuwkomer een intensieve cursus Nederlands en leren wij hen functioneren in onze maatschappij. Hierdoor kunnen leerlingen daarna deelnemen aan het reguliere klas- en schoolgebeuren, contacten kunnen leggen buiten de school en participeren aan onze maatschappij.
Om de integratie van onze leerlingen te bevorderen worden culturele en sociale projecten georganiseerd. We gaan op bosklassen naar Amougies en Het Leen. Daarnaast werken we ook samen met o.a. De Centrale, De Kopergieterij en diverse vrijetijdsorganisaties.

Individuele begeleiding
Alle leerlingen volgen 28 lesuren per week: 24 uren Nederlands en 4 uren sport en godsdienst. Daarin worden alle leerlingen individueel benaderd. De leerling kan zo het hele schooljaar op maat, op eigen tempo en volgens niveau Nederlandse lessen volgen. In de loop van het schooljaar is overstappen tussen verschillende groepen mogelijk.
We werken met niveaugroepen met daarnaast:
• Een 12-jarigen klas (specifieke voorbereiding op 1A en 1B).
• Een klas met leerlingen die om diverse redenen trager leren en daarom een aangepast traject krijgen.
• Een instroomklas voor leerlingen die doorheen het jaar instromen.

Ondersteuning en oriëntering
Tijdens een schooljaar worden de leerlingen zeer intensief begeleid door de vervolgschoolcoaches. Zij helpen de leerlingen op weg om een studiekeuze te maken die het best aansluit bij hun individuele capaciteiten en achtergrond. De OKAN-leerlingen worden nog verder begeleid door de vervolgschoolcoach nadat ze onze school verlaten hebben. Door deze samenwerking met de vervolgscholen, hun leerkrachten en begeleiders vergroot de slaagkans in de vervolgschool.

Toelatingsvoorwaarden
• Leeftijd tussen 12 en 18 jaar
• Maximum één jaar ononderbroken in België verblijven
• Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
• Maximum 9 maanden (juli en augustus niet inbegrepen) ingeschreven zijn in een Nederlandstalige onderwijsinstelling
• Onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen