Onze school

Dit zijn wij

VISO is niet alleen een school, maar een gemeenschap waar iedereen elkaar helpt groeien. Wij versterken jongeren op hun eigen pad en bereiden hen voor op hun toekomst, of ze nu willen verder studeren of de arbeidsmarkt bestormen. Geen pure theorie, maar zelf aan de slag gaan onder begeleiding van experten in het vakgebied. Bij ons kunnen de leerlingen creëren en onderzoeken en zo zichzelf ontplooien.

Schoolteam

Een school is een team. Een team dat elkaar ondersteunt en aanvult. Leerkrachten, opvoeders, ondersteunend personeel, directieleden, allemaal staan zij klaar voor onze leerlingen. Via de oudervereniging en leerlingenraad krijgt ons team belangrijke input van twee groepen die essentieel zijn voor ons onderwijsproject.

(meer…)

Mediawijze en creatieve wereldburgers

In een snel evoluerende wereld wordt de toekomst steeds digitaler, iets waar wij sterk op inzetten. Jongeren leren bij ons omgaan met de constante informatiestroom en leren hun mannetje staan in de digitale en creatieve wereld. Leerlingen krijgen bij ons een brede basisvorming, met grafische, artistieke en technologische vorming, maar kunnen zich daarnaast op vele andere vlakken ontwikkelen. Via uitstappen, leefdagen, thema-projecten en (buitenlandse) stages kunnen de leerlingen hun horizon verruimen.
Zo worden zij zelfzekere wereldburgers met een open mentaliteit.

Zorg en begeleiding

Zorgbeleid

Elke jongere krijgt bij ons de nodige zorg en aandacht. De basis van het zorgbeleid is samenwerking, openheid en communicatie, met oog voor wat mogelijk is voor iedere individuele leerling om kwalitatief onderwijs te genieten. Het hele schoolteam engageert zich voor een brede basiszorg en drempelverlagende zorgmaatregelen waar het nodig is. Onze leerlingenbegeleiders staan steeds klaar om met leerling, ouder(s) en eventuele andere zorgdragers (GON, CLB, medisch team, etc.) een verhoogde zorg uit te werken. Samen bekijken we alle mogelijkheden en indien nodig en haalbaar stellen we individuele begeleidingsplannen op, die gebruikt worden bij de dagelijkse lessen, toetsen en taken.

 

Leerlingenbegeleiding

Heb je als leerling vragen en problemen rond studies, keuzes, vriendschappen, bezorgdheden, emotionele zaken, … ? Je kan altijd terecht bij een leerlingenbegeleider. Zij werken als brugfiguren tussen leerlingen en ouders, leerkrachten, directie, CLB,… . Samen met jou zoeken ze hoe je het best geholpen kan worden. Je kan hen op gelijk welk moment aanspreken of een afspraak maken via het secretariaat of via hun visocloudadres.
Als er rechtstreeks contact met het CLB nodig is dan kan dit via 09 277 84 00.

Geschiedenis

 

In 1926 startten de Broeders van de Christelijke Scholen in de Gentse Oude Houtlei een school waar jongeren zich konden bekwamen in het drukkersvak. In de loop van de tijd werd het studieaanbod drastisch uitgebreid, werd de jongensschool een gemengde school, verhuisde de school naar Mariakerke, fuseerde ze, veranderde van naam en ontstonden er twee vestigingen: VISO Gent en VISO Mariakerke. Naar de geest van de tijd kwamen er hoe langer hoe meer leken-leerkrachten in de plaats van broeders.
In 2000 gingen VISO van start met onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN).


Voor leerkrachten

School Mariakerke

Industrieweg 230
9030 Mariakerke
09 216 36 36
info@viso.be

School Gent

Guinardstraat 23
9000 Gent
09 223 04 68
infogent@viso.be

Internaat

Industrieweg 230
9030 Mariakerke
09 216 36 36
internaat@visocloud.org