Persoonsgegevens

Hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

VISO hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van jouw privacy. Op deze pagina willen we je helder en transparant informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Algemene persoonsgegevens (inschrijving)

De gevraagde info is vereist om uw kind in te schrijven.

De school verwerkt deze informatie in haar administratie, boekhouding en leerling- volgsystemen. De toegang is afgeschermd met een, op basis van een classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid.

De info wordt verwerkt en bewaard zolang uw kind op de school ingeschreven is (per begonnen schooljaar), behoudens wettelijk verplichte bewaartermijnen. Meer informatie over het informatieveiligheid- en privacybeleid is terug te vinden in dit document of kan op eenvoudige vraag geraadpleegd worden.

Gevoelige persoonsgegevens

(zie ook zorgfiche en zorgfiche invuldocument) De gevraagde info verschaft u op vrijwillige basis en in het belang van uw kind. U dient uw expliciete toestemming te geven om deze gegevens te verwerken. Het staat u vrij om deze informatie apart na de inschrijving te verstrekken, bij voorkeur persoonlijk en in gesloten omslag.

De school verwerkt deze informatie in haar administratie en leerlingvolgsystemen. De toegang is afgeschermd met een, op basis van een classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid en er zijn specifieke beveiligingsmaatregelen van toepassing.

De info wordt verwerkt zo lang als nodig is om uw kind op VISO op te volgen.

Indien u ervoor kiest om bepaalde medische of andere (gevoelige) informatie niet te verstrekken of als u niet expliciet toestaat dat de school deze verwerkt, dan kan de school ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele incidenten of problemen die voortkomen uit het feit dat deze informatie niet bekend was.

School verlaten tijdens de middagpauze

Als de leerlingen in de omgeving van de school wonen en toestemming hebben van de ouders mogen ze tijdens de middagpauze de school verlaten. In dit geval moet de leerlingen een rode leerlingenkaart hebben (zie verder).

Verwijzing naar wetgeving:

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevens- bescherming)

Wij zijn een creatieve secundaire school waar we talent stimuleren en jongeren motiveren. School is immers meer dan leren.

Campus Mariakerke

Industrieweg 230
9030 Mariakerke
09 216 36 36
info@viso.be

Campus Gent

Jan-Baptist Guinardstraat 23
9000 Gent
09 223 04 68
infogent@viso.be

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in op onze nieuwsbrief. Wij spammen niet, erewoord!

    Foutje opgemerkt? Laat het ons weten.        Lees ons cookie beleid en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.