studieaanbod  >  Specialisatie  >  Voorbereidend jaar hoger onderwijs (Naamloos zevende jaar)

Voorbereidend jaar hoger onderwijs

Deze studierichting is bedoeld voor leerlingen die de derde graad bso (6 bso of 7 bso) hebben beëindigd en zich gedurende 1 schooljaar willen voorbereiden op een professionele bacheloropleiding.

Deze studierichting is voor leerlingen die gemotiveerd zijn en over de intellectuele capaciteiten beschikken om een 7de jaar met vooral algemeen vormende vakken aan te vatten.

De lessentabel omvat o.a. vijf uren wiskunde, vijf uren Nederlands, drie uren Frans en Engels en zes uren natuurwetenschappen (fysica, chemie en biologie). In deze vakken streven we ernaar om de leerlingen op het niveau van de tso-eindtermen te brengen.

Het is dus een theoretische opleiding die leerlingen voorbereidt op verder studeren. Ze is ideaal voor leerlingen die omwille van persoonlijke redenen (ziekte, thuissituatie, ex-OKAN-leerlingen, sociale of economische omstandigheden, latere ontwikkeling …) een beroepsrichting volgden.

Lessentabel

SPECIALISATIE
Voorbereidend jaar hoger onderwijs

Vakken
Engels
3
Frans
3
Nederlands
5
Godsdienst
2
Wiskunde
5
Natuurwetenschappen
6
Lichamelijke Opvoeding
2
Maatschappelijke vorming
2
Seminarie
2
Keuzevakken
2
Beeldende vorming Fotografie - Mode (VISO)
2
Sociale Wetenschappen (IVV Sint-Vincentius)
Stem-Wetenschappen (Don Bosco SDW)
TOTAAL
32

Waar te volgen?

Deze richting kan je volgen op campus Mariakerke. Voor meer info over de locatie, bereikbaarheid en andere praktische zaken klik je op onderstaande knop.

Campus Mariakerke

Toelatingsvoorwaarden

Een leerling kan instappen in deze opleiding als:

  • hij/zij houder is van een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad bso.
  • hij/zij in het bezit is van hetdiploma van het secundair onderwijs, uitgereikt in een 7de specialisatiejaar bso.

Na de inschrijving wordt de leerling uitgenodigd op een intakegesprek om na te gaan of hij/zij beschikt over voldoende intellectuele capaciteiten en de nodige motivatie heeft om deze theoretisch moeilijke bso-studierichting aan te vatten. Ter voorbereiding van het intakegesprek vragen we om een vragenlijst en een instaptoets in te vullen.

Toekomstmogelijkheden

Een leerling die slaagt voor het 7de jaar Voorbereidend jaar Hoger Onderwijs (Naamloos 7de jaar bso) behaalt het diploma secundair onderwijs waarmee hij/zij onmiddellijk een bacheloropleiding kan aanvatten.

Meer info over de keuzevakken die doorgaan op IVV Sint-Vincentius of op Don Bosco Sint-Denijs-Westrem vind je op onderstaande links:

Stem-Wetenschappen (Don Bosco SDW)
Sociale wetenschappen (IVV Sint-Vincentius)

Wij zijn een creatieve secundaire school waar we talent stimuleren en jongeren motiveren. School is immers meer dan leren.

Campus Mariakerke

Industrieweg 230
9030 Mariakerke
09 216 36 36
info@viso.be

Campus Gent

Jan-Baptist Guinardstraat 23
9000 Gent
09 223 04 68
infogent@viso.be

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Schrijf je in op onze nieuwsbrief. Wij spammen niet, erewoord!

    Foutje opgemerkt? Laat het ons weten.        Lees ons cookie beleid en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.